اروپا فوتبال مسابقه لری تی آر تی (TRT) آرقه لی نشر ایتیله دی

3 ییل گچه نشر بوله دی

346380
اروپا فوتبال مسابقه لری تی آر تی (TRT) آرقه لی نشر ایتیله دی

اروپا فوتبال مسابقه لری تی آر تی (TRT) آرقه لی نشر ایتیله دی
جاری ییل دن باشلب 3 ییل بوییچه اروپا قهرمان لر لیگ (UEFA Champions League) و اروپا لیگ (UEFA Europa League) فوتبال مسابقه لری تی آر تی (TRT) رادیو تلویزیون ترماغی آرقه لی نشر ایتیله دی. اروپا فتبال اداره سی (UEFA) بیلن عملگه آشیریلگن کیلیشوو چوکاتیده 2015-2016 نچی ییل فوتبال دوره سی دن باشلب 2017-2018 نچی ییل فوتبال دوره سی گچه هر هفته سه شنبه و چهار شنبه کون لری قهرمان لر لیگ (UEFA Champions League مسابقه لریدن بیرته سی و پنج شنبه کون بولیب اوته دیگن اروپا (UEFA Europa League) مسابقه لریدن بیر ته سی پاسوورد سیز ایرکین و جانلی اوله راق تی آر تی (TRT) ترماغی آرقه لی نشر ایتیله دی. قهرمان لر لیگ گروپ مسابقه لری 15-16 نچی سپتمبر تاریخیده باشلب، 8-9 نچی دسمبر تاریخیده اوز نهایه سیگه ییتیب باره دی. خودی شو پروسه نینگ فاینل مسابقه سی ایتالیانینگ میلان و انتر فوتبال تیم لری نینگ استدیومی بولگن سان سیرو استدیومیده 28 می 2016 نچی تاریخیده بولیب اوته دی


لیبل:

علاقه لی ینگی لیکلر