اروپا فوتبال قهرمانلرلیگی دوستلیک مسابقه لری بولیب اوته دی

24 اولکه ده دوستلیک اوچون فتبال مسابقه لری بولیب اوته دی

246354
اروپا فوتبال قهرمانلرلیگی دوستلیک مسابقه لری بولیب اوته دی

اروپا فوتبال قهرمانلرلیگی دوستلیک مسابقه لری بولیب اوته دی
اروپا فوتبال قهرمانلر لیگی رسمی اسپانسری گازپروم، فوتبال نینگ یاش نسل گه یخشی راق تنیتیش اوچون خلق ارا اجتماعی مسوولیت پروژه سی چوکاتیده "دوست لیک اوچون فوتبال " آتیده مسابقه لر اویوشتیریب بارماقده دیر. بو هفته اروپا و آسیادن 24 اولکه ده "دوست لیک اوچون فتبال کونی" نشانلنه دی. خودی شو مسابقه لر چوکاتیده تورکیه نینگ دنیا بوییچه تنیلگن تیمی گالاته سرای نینگ 14 نچی یاشیده بولگن کیچیک یاش تیمی بیلن – قاسم پاشا تیمی آره سیده ایرته گه توشدن کیین ساعت 4:00 ده بیر مسابقه بولیب اوته دی. اوشبو مسابقه گه گالاته سرای نینگ برازیل لیک فوتبالچی سی فلیپ میلو اروپا فتبال لیگی اسپانسری گاز پروم نینگ تورکیه ایلچی سی اوله راق مذکور مسابقه ده اوز اورنینی آله دی.


لیبل:

علاقه لی ینگی لیکلر