چینده کوپلب کیشی جان بیردی و یره لندی

اوشبو حادثه جیانگسوو ایالتیده یوز بیردی

2040056
چینده کوپلب کیشی جان بیردی و یره لندی

چین نینگ جیانگسوو ایالتیده یوز بیرگن گردباد عاقبتیده 5 کیشی حیاتینی یوقاترایکن, 4 نفر ایسه یره لندی. 

چین نینگ شرقیده جایلشگن جیانگسوو ایالتی نینگ سوقیان شهریده گردباد یوز بیردی. 

اوشبو حادثه عاقبتیده موتر لر هوا گه اوچیب کیترایکن, برق پایه لری ییقیلدی.  

حادثه عاقبتیده 5 کیشی نینگ جان بیرگن لیگی و 4 نفر نینگ ایسه یره له نیب کسلخانه گه انتقال ایتدیریلگن لیگی معلوم قیلیندی. 

دستلبکی معلومات لر گه کوره, گردباد دن 5 مینگ 512 کیشی تاثیرله نرایکن, بیر مینگ 646 اوی گه ضرر ییتدی و 405 کیشی امنیت جای لر گه انتقال ایتدیریلدی. 

سوقیان شهریده 41,8 هکتارلیک ایکینچیلیک ساحه سی گه ضرر ییتدی. علاقه لی ینگی لیکلر