ایاغی کیسیلماقچی بولگن بلغاریالیک عیال تورکیه ده شفا تاپدی

اوشبو عیال بیر ترافیکی حادثه عاقبتیده چپ ایاغیدن ایریلدی

1827726
ایاغی کیسیلماقچی بولگن بلغاریالیک عیال تورکیه ده شفا تاپدی

بلغاریاده, بیر ترافیکی حادثه آرتیدن ایاغی کیسیلماقچی بولگن زدراوکا میتیوا گیورگیووا, تورکیه نینگ تیکیرداغ ولایتی چورلو تومنی ده شفا تاپدی. 

42 یاشلی گیورگیووا 4 ییل آلدین دوبریچ شهریده گی بیر ترافیکی حادثه آرتیدن چپ ایاغی دن ایریلدی.  کسلخانه ده اورنیگه تیکیلگن ایاقده بیر مدت کیین کسللیک پیدا بولدی. 

ایاغی نینگ کیلیسیشی خطری گه دوچ کیلیب قالگن گیورگیووا, قرینداش- اوروغ لری نینگ توصیه سی بیلن چورلو ده گی خصوصی بیر کسلخانه گه مراجعه قیلدی. 

داکتر علی بیلگه تامانیدن معاینه بولگن گیورگیووا نینگ ایاغی تداوی آرتیدن کیسیلیش دن نجات تاپدی. علاقه لی ینگی لیکلر