تاجیکستانده 6 ریشترلیک ییرسیلکینیشی یوز بیردی

اوشبو مطلب نی تاجیکستان فوق العاده حالت کمیته سی بیلدیردی

1964283
تاجیکستانده 6 ریشترلیک ییرسیلکینیشی یوز بیردی

تاجیکستان فوق العاده حالت کمیته سی سغد ولایتیده 6 ریشترلیک ییرسیلکینیشی یوز بیرگن لیگینی بیلدیردی. 

اوشبو زلزله نینگ مرکزی نینگ سغد ولایتی نینگ مسچاه کوهی منطقه سیدن عبارت ایکن لیگی بیلدیریلدی. 

ییرسیلکینیشی تاجیکستان نینگ فرقلی منطقه لریده و اینیقسه پایتخت دوشنبه ده شدتلی بیر شکلده حس ایتیلدی. 

تاجیکستان فوق العاده حالت کمیته سی اوشبو حادثه نینگ تلفاتی حقیده انیق بیر معلومات نینگ موجود ایمس لیگینی بیلدیردی. 

ایسله تیب اوتیش کیره ک ایکّی کون آلدین افغانستانده یوز بیرگن ییرسیلکینیشی تاجیکستانده هم حس ایتیلگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر