ایران ده ییر سیلکینیشی یوزبیردی

اوشبو ییر سیلکینیشی طفیلی تورکیه نینگ وان ولایتی هم لرزه قیلدی

1960902
ایران ده ییر سیلکینیشی یوزبیردی

ایران ده یوزبیرگن 5،3 رشتر ییر سیلکینیشی تورکیه نینگ وان ولایتینی هم لرزه بیردی.

تورکیه آفت و عاجل وضعیت باشقرووی تامانیدن بیریلگن بیاناتگه کوره ایران نینگ خوی منطقه سیده بوگون توشدن کیین ساعت 14:47 ده 5،3 رشتر ییر سیلکینیشی یوزبیرگن.

ییرنینگ 15 کیلیومتر آستیده یوزبیرگن خوددی شو ییر سیلکینیشی تورکیه نینگ وان ولایتینی هم لرزه بیرگن.

 علاقه لی ینگی لیکلر