پاکستانده تلفات سانی کوپه ییب بارماقده

تلفات سانی نینگ 20 ییتگن لیگینی بیلدیردی

1852547
پاکستانده تلفات سانی کوپه ییب بارماقده

پاکستان نینگ بلوچستان ایالتیده قتّیق یاغینگرچیلیک عاقبتیده اولگنلر سانی 2 گه ییتدی.

ملی مطبوعاتده گی خبرلرگه کوره ییتکچیلر کتته شهریده توناون کونیدن بیری ینه 10 کیشی نینگ حیاتینی یوقاتگن لیگینی شونده ی بولیب تلفات سانی نینگ 20 ییتگن لیگینی بیلدیردی.

قتّیق یاغینگرچیلیک باعث کتته شهریده بیر اوی نینگ تامی نینگ چوکیب کیتیشی عاقبتیده بیر عایله دن 6 کیشی خاتین - قیزنینگ اولگن لیگی معلوم قیلیندی.

شهرنینگ تورلی منطقه لریده سیل گه آلیب کیتگن 4 کیشی نینگ جسدی نینگ تاپیب آلینگن لیگی قید ایتیلدی.

سرآب میلس منطقه سیده 50 ته خامه اوی نینگ ییقیلیب کیتگن لیگی شونده ی بولیب تاغلیک مسلم باغ منطقه سیده 100 ته اوی – جای گه زیان ییتگن لیگی افاده ایتیلدی.

کتته شهریده توناون کونی یوز بیرگن قتّیق یاغینگرچیلیک باعث اون کیشی اولگندی. شونده ی بولیب خوددی شو شهرده فوق العاده وضعیت ایتیب اعلان قیلینگندی.علاقه لی ینگی لیکلر