تورکیه اسرائیل نی قتتیق قاره له دی

اوشبو توغریده تورکیه جمهوریتی تشقی ایش لر وزیرلیگی تامانیدن بیانات بیریلدی

1716557
تورکیه اسرائیل نی قتتیق قاره له دی

تورکیه, اسرائیلده بیر محکمه نینگ یهودی لر نینگ مسجد الاقصی ده "سیس سیز" بیر شکلده عبادت قیلیش حقی گه ایگه ایکن لیگی بوییچه قراری نی قتتیق قاره له دی. 

تورکیه جمهوریتی تشقی ایش لر وزیرلیگی تامانیدن محکمه نینگ اوشبو رسوا قراری حقیده بیانات بیریلدی. 

اوشبو قرار نینگ قاره لنگن لیگی بیلدیریلگن بیاناتده, " اسرائیلده بیر محکمه نینگ یهودی لر نینگ مسجد الاقصی ده "سیس سیز" بیر شکلده عبادت قیلیش حقی گه ایگه ایکن لیگی بوییچه قراری نی قتتیق قاره له یمیز. اوشبو قرار مسجد الاقصی نینگ موقفی گه ضرر بیرماقچی بولگن افراطی تمان لر نینگ کوچی نی ینه ده آرتیره دیگن, ینگی بیر جنجال و خواطر گه سبب بوله دیگن بیر حرکت دن عبارت" دییه قید ایتیلدی. 

تشقی ایش لر وزیرلیگی نینگ اوشبو بیاناتیده خلق ارا جامعه خوددی شوو قرارگه مخالفت قیلیش گه چقیریلدی. 

بیاناتده, "خلق ارا جامعه نی اوشبو ناتوغری, ناقانونی و خطرلی قرار و مسجدالاقصی بیلن علاقه لی برچه تحریک لر گه قرشی قتتیق بیر شکلده مخالفت قیلیش گه چقیره میز" دییه قید ایتیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر