پاکستانده یوز بیرگن ریل حادثه سیده تلفات سانی کوپه یدی

اولگنلر سانی 38 گه ییتدی

1653104
پاکستانده یوز بیرگن ریل حادثه سیده تلفات سانی کوپه یدی

پاکستان نینگ سیند ایالتیده یوز بیرگن ریل حادثه سیده 38 کیشی اولدی 64 کیشی یره لندی.

مسؤللر ایالت نینگ گوتکی منطقه سیده بیر ریل نینگ واگونلری نینگ چیقیب کیتگن لیگینی و قرشی تاماندن کیله یاتگن ریل بیلن توقنه شیب کیتگن لیگینی بیلدیردی.

سکور شهری امنیه قومندانی اورینباسری فدا مستوئی حادثه ده دستلبکی معلوماتگه کوره 38 کیشی نینگ اولگن لیگینی 64 نفرنینگ یره لنگن لیگینی ایتدی. 

مسؤللر بوندن آلدین 30 کیشی نینگ اولگن لیگینی 50 کیشی نینگ یره لنگن لیگینی معلوم قیلگندی.علاقه لی ینگی لیکلر