تورک صنعتچی اوزبیکستان ده کنسرت بیره دی

اوشبو صنعتچی نینگ ایککی کنسرت بیره دیگن لیگی بیلدیریلدی

تورک صنعتچی اوزبیکستان ده کنسرت بیره دی

تورک پیانیست تولوهان اوغورلو, 29 اکتوبر جمهوریت بیره می مناسبتی بیلن اوزبیکستان پایتختی تاشکنت ده ایککی کنسرت بیره دی. 

اوغورلو نینگ بیرینچی کنسرتی, 29 اکتوبر آقشامی تورکیه نینگ تاشکنت ایلچی خانه سیده بولیب اوته دیگن جمهوریت بیره می دعوتیده بوله دی. 

اوغورلو, 30 اکتوبر کونی ایسه اوزبیکستان دولت کنسرواتواری سالونیده ایککینچی کنسرتی نی بیره دی.علاقه لی ینگی لیکلر