اوزبیکستان و تاجکستان باش وزیرلری اوچره شه دی

اوشبو اوچره شوو تاشکینت ده بولیب اوته دی

اوزبیکستان و تاجکستان باش وزیرلری اوچره شه دی

مارچ آیی نینگ آخریگچه اوزبیکستان بیلن تاجکستان باش وزیرلری تاشکینت ده اوچره شه دی. 

اوزبیکستان بیلن تاجکستان اورته سیده گی اقتصادی همکارلیک بوییچه حکومت لر ارا کمیسیون نینگ نوبت ده گی ییغیلیشی مارچ آیی نینگ سونگگی گه قدر اوزبیکستان پایتختی تاشکینت ده بولیب اوته دی. 

اوشبو ییغیلیش دایره ده اوزبیکستان باش وزیری عبدالله عارپوف تاجکستان باش وزیری قاهر رسولزاده بیلن اوچره شه دی.

حکومت لر ارا کمیسیون ییغیلیشیده ایککی تامانلمه اقتصادی, اجتماعی, مدنی, علمی و تخنیکی همکارلیک لر باره سیده بحث قیلینه دی. علاقه لی ینگی لیکلر