هندوستان ده یانغین حادثه سی عاقبتیده کوپلب کیشی جان بیردی

اوشبو یانغین حادثه سی بیر هوتلده یوز بیرگن

1143212
هندوستان ده یانغین حادثه سی عاقبتیده کوپلب کیشی جان بیردی

هندوستان پایتختی ینگی دهلی نینگ غربیده جایلشگن بیر هوتلده یانغین حادثه سی یوز بیردی. 

دستلبکی معلومات لر گه کوره اوشبو حادثه عاقبتیده 17 کیشی جان بیرگن و 4 کیشی ایسه یره لنگن. 

ینگی دهلی امنیه قوماندانی نینگ اورینباسری ماندیپ سینگ راندهاوا, کارول باغ منطقه سیده جایلشگن 5 قواتلی بنا نینگ بیرینچی قواتیده یوز بیرگن اوشبو یانغین حادثه سی عاقبتیده کمیده 17 کیشی نینگ هلاک بولگن لیگی و 4 نفر نینگ ایسه تن جراحتی آلگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

راندهاوا, هوتلده گی کمیده 30 کیشی نینگ اطفائیه تیمی تامانیدن یانگن بنا نینگ ایچیدن چیقریلگن لیگی نی بیلدیردی. 

راندهاوا یانغین نینگ کنترول آستی گه آلینگن لیگی نی معلوم قیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر