هند, پاکستان چیگره سی گه بیر میلیون عسکر جای لشتیردی

هند, پاکستان چیگره سی گه بیر میلیون عسکر جای لشتیردی

621992
هند, پاکستان چیگره سی گه بیر میلیون عسکر جای لشتیردی

هند, پاکستان چیگره سی گه بیر میلیون عسکر جای لشتیردی. 

هند نینگ اوز کنترولی آستیده گی کشمیر گه بیر میلیون عسکر جایلشتیرگن لیگی بیلدیریلدی.  

اوشبو مطلب نی پاکستان تشقی ایش لر وزیرلیگی نینگ سوزلاوچیسی نفیس ذکریا ادعا ایتدی.

سوزلاوچی هند نینگ اوشبو ایشی بیلن کشمیر مسئله سی گه بیر ییچیم یولی نینگ تاپیلیشی گه توسیق بولیتگن لیگی نی بیلدیردی. 

ذکریا, پاکستان نینگ کشمیر مسئله سی نینگ تینچ لیک سیور یول لر بیلن ییچیلیشی گه طرفدار ایکن لیگی نی معلوم قیلدی.

سوزلاوچی, هند نینگ اشغال یولی بیلن اوشبو منطقه لر نی اوز کنترولی آستی گه آلیش گه حرکت ایتیب قان توکیلیش گه سبب بولمس لیگی کیره ک ایکن لیگی نی بیلدیردی.  علاقه لی ینگی لیکلر