نارویدن پولندگه گاز آقیمی باشلندی

اوشبو گاز قوووری ینگی تیزیمدن عبارت

1900658
نارویدن پولندگه گاز آقیمی باشلندی

نارویدن دنمارک آرقه لی پولندگه گاز تشووچی "بالتیک پیپ" طبیعی گاز قوووریده گاز آقیمی باشلندی.

دنمارک انرژی باشقرووی انرژینیت تامانیدن بیریلگن بیاناتده، گاز آقیمی نینگ باشلش جریانی "قرمه قرشی" دیب اتلدی.

نارویدن پولندگه ییللیک 10 میلیارد متر مکعب طبیعی گاز تشووچی قوووری نینگ آچیلیش مراسمی 27 سپتامبرکونی بولیب اوتگندی.

طبیعی گاز آقیمی نینگ ایسه 1 اکتوبرده باشله گن لیگی بیلدیریلگندی، بیراق انرژینیت تامانیدن بو قرار 3 مرته کیینگه تشلنگندی.

پولند 1 اکتوبردن بیری ینگی قوووریدن اروپا گاز تیزیمی و شمالی دینگیزی نینگ دنمارک تامانی آرقه لی گاز اوچون ایش آلگندی.   

بوگوندن باشلب بو قوووردن ناروی گازی نینگ آقیمی باشلندی و توغریدن توغری پولند طبیعی گاز تیزیمی گه ییتیب باره دی.   

 علاقه لی ینگی لیکلر