مک دونالد روسیه نی ترک ایته دی

اوشبو مطلب نی مک دونالد شرکتی بیلدیردی

1827800
مک دونالد روسیه نی ترک ایته دی

امریکا قوشمه ایالت لری نینگ رستورانت لردن تشکیل تاپگن شرکتی مک دونالد, 30 ییلدن آرتیق بیر مدت دن بیری فعالیت یوریتیاتگن روسیه بازاری دن چیقه دیگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

شرکت تامانیدن بیریلگن بیاناتده, "اوکراین ده گی اوروش نینگ سبب بولگن بشری بحران و نا انیق ایش شرایطی, مک دونالد نینگ روسیه ده گی فعالیت لری نینگ ایندی اویغون بولمه گن لیگی و مک دونالد ارزش لری گه موافق ایمس لیگی مفکوره سی گه ایگه بولیشی گه باعث بولدی" دییه قید ایتیلدی. 

شرکت نینگ روسیه ده گی رستورانت لری نی محلی بیر آلووچی گه ساتیش نیتیده ایکن لیگی بیلدیریلگن بیاناتده, مک دونالد نینگ موجود پرسونل نینگ آلووچی تامانیدن استخدام ایتیلیشی گه اولویت بیریاتگن لیگی بیلدیریلدی. 

بیاناتده, اوکراین ده گی مک دونالد رستورانت لری نینگ هم یاپیق ایکن لیگی, اوروپا ده مک دونالد تیزیمی نینگ غذایی مواد یاردمی, تورر جای و استخدام توغریسیده اوکراین لیک مهاجر لر نی قوللب- قوتلیاتگن لیگی ایسله تیلدی. 

مک دونالد, 8- مارچ ده, روسیه نینگ 24- فبروری ده اوکراین گه قرشی باشله گن هجومی گه جواب اوله راق 62 مینگ کیشی نینگ استخدام ایتیلگن روسیه ده گی 850 رستورانتی نی اوتکینچی روشده یاپه دیگن لیگی نی بیلدیرگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر