تورکیه نینگ مالاتیا ولایتی اپریل آییده اوتیز ایکّی میلیون دالرلیک قوریتیلگن اوریک صادر قیلدی

اوشبو توغریده مالاتیا تجارت اتاق لری باشلیغی بیانات بیردی

1823231
تورکیه نینگ مالاتیا ولایتی اپریل آییده اوتیز ایکّی میلیون دالرلیک قوریتیلگن اوریک صادر قیلدی

تورکیه نینگ مالاتیا ولایتیده اپریل آییده قیلینگن 6 مینگ 293 تن قوریتیلگن اوریک صادراتی دن 32 میلیون 535 مینگ دالرلیک عایدات قولگه کیریتیلدی. 

مالاتیا تجارت اتاق لری باشلیغی رمضان اوزجان, ترتیب له گن مطبوعاتی کنفرانسیده, " اپریل آییده قیلینگن 6 مینگ 293 تن قوریتیلگن اوریک صادراتی دن 32 میلیون 535 مینگ دالرلیک عایدات قولگه کیریتدیک.  می آییده هم صادرات دن ینه ده کوپراق عایدات قولگه کیریتماقچی میز" دییه قید ایتدی. علاقه لی ینگی لیکلر