ایلان ماسک تویترنی ساتیب آله دی

اون میلیاردلب دالرگه کیلیشیب آلینگن لیگی بیلدیریلدی

1818010
ایلان ماسک تویترنی ساتیب آله دی

اسپس ایکس و تسلانینگ ییتکچیسی ایلان ماسک اجتماعی ترماغی تویترنی 44 میلیارد دالرگه ساتیب آلیش اوچون کیلیشیب آلدی.

تویتر آرقه لی موضوع بوییچه بیریلگن بیاناتده شو معلومات بیریلدی.

بیاناتده "هربیر حصه باشی گه 54.20 دالر بیلن 44 میلیارد دالرگه کیلیشیب آلینگن دیر" دییلدی.  

بیاناتده ماسک نینگ فکری گه اورین بیریلگن.

"سوز ایرکین لیگی، دموکراسی نینگ اساسی تاشی دیر و تویتر انسانلیک نینگ کیلجگی اوچون حیاتی اهمیت گه ایگه موضوعلر تارتیشیلگن دیجتال میدان دیر" دیب ایتگن.علاقه لی ینگی لیکلر