نیویورک پست: بیل گیتس تورکیه ده کتته بیر فارم قوره دی

اوشبو مطلب نی نیویورک پست سایتی بیلن مصاحبه قیلگن بیر منبع بیلدیردی

1729328
نیویورک پست: بیل گیتس تورکیه ده کتته بیر فارم قوره دی

معلوم بیر مدت دن بیری تورکیه ده بولگن امریکالیک میلیاردر بیل گیتس نینگ تورکیه ده ییر اختریاتگن لیگی و بیر فارم قوریش نی ریجه لیاتگن لیگی ادعا ایتیلدی. 

امریکا قوشمه ایالتلری نینگ نیویورک پست سایتی بیلن مصاحبه قیلگن بیر منبع, گیتس نینگ, سابق عیالی بیلن بیرگه باشقریاتگن 50 میلیارد دالر سرمایه گه ایگه بیل و مالیندا گیتس وقفی اوچون تورکیه ده بویوک و دوام ایتتیریله آله دیگن بیر فارم قوریش نی ریجه له گن لیگی نی بیلدیردی. 

گیتس, گلاسگو ده بولیب اوتگن بیرلشگن ملت لر تشکیلاتی اقلیم اوزگریشی کنفرانسیده, دهقان لرنینگ اقلیم اوزگریشی گه قرشی چیدَملی محصولات تولید ایتیشی بوییچه همکارلیک قیلیش اوچون 315 میلیون دالر اجره ته دیگن لیگی نی بیلدیرگن ایدی. 

مایکروسافت نینگ اساسچی سی بولگن بیل گیتس و اونینگ بیلن بیرگه کیلگن کیشی لر, اوکتوبر آییده تورکیه نینگ ازمیر ولایتی سلجوق تومنیده جایلشگن افس انتیک شهری گه سفر قیلگن ایدی.   

گیتس نینگ لوکس کیمه سی تورکیه نینگ قوش اده سی و بودروم توریستیک مرکزلری گه بارگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر