تورکیه جمهوریتی انرژی و طبیعی منبع لر وزیری مکسیکولیک کسبداشی بیلن اوچره شدی

اوشبو اوچره شوو تورکیه نینگ استانبول شهریده بولیب اوتدی

1681107
تورکیه جمهوریتی انرژی و طبیعی منبع لر وزیری مکسیکولیک کسبداشی بیلن اوچره شدی

تورکیه جمهوریتی انرژی و طبیعی منبع لر وزیری فاتح دونمز, استانبولده, مکسیکو انرژی وزیری روستیو ناهله بیلن اوچره شدی. 

وزیرلیک تامانیدن تویتر آرقه لی بیریلگن بیاناتده, اوچره شووده, ایککی اولکه اورته سیده انرژی ساحه سی بوییچه همکارلیک و انرژی نینگ خلق ارا مقیاسده گی کیله جگی باره سیده بحث ایتیلگن لیگی بیلدیریلدی. 

روستیو ناهله ایسه تویتر آرقه لی بیرگن بیاناتیده, تورک کسبداشی گه منتدارچیلیک بیلدیردی. 

ناهله بیاناتیده, "سکتور حقیده فکر المه شدیک.  اولکه لری میز جدی بیر دوستلیک و همکارلیک عنعنه سی گه ایگه" دییه قید ایتدی.   علاقه لی ینگی لیکلر