کیمیا سکتوری بوییچه تورکیه نینگ صادراتی آشیب بارماقده

اوشبو توغریده تورکیه صادراتچی لر مجلسی تامانیدن معلومات بیریلدی

1651117
کیمیا سکتوری بوییچه تورکیه نینگ صادراتی آشیب بارماقده

تورکیه نینگ کیمیاوی مواد سکتوری نینگ صادراتی, اوتگن ییل نینگ خوددی شوو دوری بیلن سالیشتریلگنده جاری ییل نینگ می آییده 80,5 فایزگه آشیب 2 میلیارد 130 میلیون دالرگه کوتریلیب کیتدی. 

تورکیه صادراتچی لر مجلسی معلوماتلریگه کوره, اوتگن ییل نینگ خوددی شوو دوری بیلن سالیشتیریلگنده جاری ییل نینگ می آییده تورکیه نینگ صادرات میزانی نینگ 65,5 فایز گه آشیب  16 میلیارد 480 میلیون دالر گه کوتریلیب کیتگن. 

جاری ییل نینگ دستلبکی 5 آییده هم صادرات میزانی 38 فایز گه آشیب 85 میلیارد 219 میلیون دالر گه کوتریلیب کیتگن لیگی معلوم قیلیندی. 

جاری ییل نینگ جنوری – می آی لریده سکتور صادراتی نینگ 35 فایز گه آشیب 9 میلیارد دالر 597 میلیون دالر گه کوتریلگن لیگی بیلدیریلدی. علاقه لی ینگی لیکلر