تورکیه نینگ صادراتی آشیب بارماقده

اوشبو مطلب نی تورکیه نینگ تجارت وزیری بیلدیردی

1650410
تورکیه نینگ صادراتی آشیب بارماقده

تورکیه نینگ تجارت وزیری محمد موش, اوتگن ییل نینگ خوددی شوو دوری بیلن سالیشتیریلگنده تورکیه نینگ صادرات میزانی نینگ می آییده 65,5 فایز گه آشگن لیگی نی معلوم قیلدی.

موش, 16,5 میلیارد دالرلیک صادرات قیلینگن لیگی نی بیلدیررایکن, "بو رقم برچه ییل لرنینگ اینگ یوقاری ایککینچی می آیی صادراتی دن عبارت" دییه قید ایتدی.

محمد موش ترتیب له مطبوعات ییغینیده, اوز سوز لری نی, "اوتگن ییل نینگ خوددی شوو آیی بیلن سالیشتیریلگنده جاری ییل نینگ می آییده تورکیه صادرات میزانی 65,5 فایز گه آشیب 16,5 میلیارد دالرگه کوتریلیب کیتدی. بو رقم برچه ییل لرنینگ اینگ یوقاری ایککینچی می آیی صادراتی دن عبارت" شکلیده دوام ایتتیردی. 

موش,  شونده ی قیلیب جاری ییل نینگ دستلبکی 5 آییده اوتگن ییل نینگ خوددی شوو دوری بیلن سالیشتیریلگنده صادرات میزانی نینگ 38,3 فایز گه آشیب 85,2 میلیارد دالر گه کوتریلیب کیتگن لیگی نی معلوم قیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر