تورکیه بیش میلیون دالرلیک قوریتیلگن توت صادر قیلدی

میلادی 2020- ییلده 44 اولکه گه قوریتیلگن توت صادر قیلینگن

1598810
تورکیه بیش میلیون دالرلیک قوریتیلگن توت صادر قیلدی

تورکیه میلادی 2020- ییل ده 44 اولکه گه بیر مینگ 325 تن 594 کیلوگرام قوریتیلگن توت صادر قیلدی.

تورکیه اوشبو صادرات نتیجه سیده 5 میلیون 197 مینگ دالر عایدات قولگه کیریتدی. 

تورکیه صادراتچی لر مجلسی, تورکیه دن هالند نینگ 257 تن 445 کیلوگرام, امریکا نینگ 226 تن 759 کیلوگرام و آلمان نینگ ایسه 138 تن 669 کیلوگرام قوریتیلگن توت آلگن لیگی نی بیلدیردی. 

تورکیه نینگ مالاتیا, دیاربکر, ایلازیغ, آدی یمان و تونج ایلی ولایت لریده تولید ایتیلیاتگن توت لر شکر مقداری یوقاری بولگن شیرین لیک لرنینگ تیارله نیشیده استفاده ایتیلرایکن, باشقه لری ایسه قوریتیلیب اولکه نینگ ایچی و تشقریسیده گی بازار لر گه جونه تیلماقده. علاقه لی ینگی لیکلر