آگست آیی ده افغانستان وطنداش لری تورکیه دن اونلب اوی ساتیب آلدی

اوشبو مطلب نی تورکیه احصائیه اداره سی بیلدیردی

1491194
آگست آیی ده افغانستان وطنداش لری تورکیه دن اونلب اوی ساتیب آلدی

تورکیه ده آگست آیی ده اوی ساتیش ییل لیک سطح ده 54 فایز گه آرتدی.  شونده قیلیب ساتیلگن اوی لر نینگ سانی 170 مینگ 408 گه کوتریلیب کیتدی. 

تورکیه احصائیه اداره سی, استانبول ده 30 مینگ 292, انقره ده 17 مینگ 131 و ازمیر ده 11 مینگ 145 اوی ساتیلگن لیگی نی بیلدیردی. 

اوتگن آی بیلن سالشتیریلگنده چیت ایل لیک لر گه اوی ساتیلیشی میزانی 8 فایز گه آرتدی.  شونده ی قیلیب 3 مینگ 893 اوی ساتیلدی. 

استانبول ده 1648, انتالیا ده 784, انقره ده 288, مرسین ده 148 و یَلووا ده 133 اوی ساتیلدی.

آگست آیی ده تورکیه دن ایران لیک لر 640, عراق لیک لر 592, روسیه لیک لر 366, افغانستان لیک لر 156 و آذربایجان لیک لر ایسه 154 اوی ساتیب آلدی. 

اوتگن ییل نینگ خوددی شوو دوری بیلن سالشتیریلگنده جنوری – آگست آی لری ده ایسه اوی ساتیلیشی میزانی 42 فایز گه آرتدی.  شونده ی قیلیب اوشبو دور ده 1 میلیون 24 مینگ 534 اوی ساتیلگن بولدی.علاقه لی ینگی لیکلر