تورکیه میوه سبزه وات سکتوریده ریکارد اورنه تدی

جاری ییلده صادرات بوییچه بیرینچی بولدی

1423256
تورکیه میوه سبزه وات سکتوریده ریکارد اورنه تدی

تورکیه دن جاری ییل نینگ 4 آییده بولگن صادرات اوتگن ییل نینگ خوددی شو آیلریگه کوره 45 فایز کوپه ییب 67 میلیون دالرگه ییتدی.

اژه صادراتچیلر بیرلیگیدن بیریلگن معلوماتگه کوره، تورکیه ده ییتیشتیریلگن میوه و سبزه وات حلی گچه 100 اولکه گه صادر قیلینگن.

ینگی تور کروناویروس (کوید-19) کسل لیگی جریانیده بو ساحه ده گی صادرات دوام ایتدی.

بو سکتورده اینگ کوپ پمادور ربی صادر قیلینگن.

پامدور ربی صادراتیدن 46 میلیون 517 دالر کیریتیلدی.

تورکیه نینگ آرتیدن 5 میلیون 600 مینگ دالر بیلن آلمان ایککینچی 3 میلیون 46 مینگ دالر بیلن جاپان 3 - بولدی.علاقه لی ینگی لیکلر