ایران تورکیه گه منتدارچیلیک بیلدیردی

تورکیه کرونا ویروس گه قرشی کوره ش دایره سیده ایران گه یاردم جونتدی

1387800
ایران تورکیه گه منتدارچیلیک بیلدیردی

ایران نینگ انقره ایلچیسی محمد فرازمند, ینگی تور کرونا ویروس (کووید 19) گه قرشی کوره ش دایره سیده تورکیه نینگ ایران گه طبی مواد و بشری یاردم یوبارگن لیگی اوچون منتدارچیلیک بیلدیردی. 

فرازمند, اقتصادی تحریم تطبیق ایتیاتگن امریکا قوشمه ایالت لری نینگ اوروپا اولکه لری نینگ ایران گه یاردم جونه تیشی گه اجازت بیرمیاتگن لیگی نی معلوم قیلدی.

ایسنا خبر آژانسی, تورکیه نینگ ایران گه یوبارگن 10 تُن طبی مواد و بشری یاردم آلیب بارگن طیاره نینگ بوگون ایرته لب اوشبو اولکه گه باریب قونگن لیگی نی بیلدیردی. علاقه لی ینگی لیکلر