اورته آسیادن افغانستان آرقه لی پاکستان گه باره دیگن برق پروژه باشلندی

پایتخت کابل نینگ سروبی تومنیده پروژه نینگ بنیاد قوییش مراسمی بولیب اوتدی.

اورته آسیادن افغانستان آرقه لی پاکستان گه باره دیگن برق پروژه باشلندی
casa.jpg
casa.jpg

قیرغزستان – تاجکستان برقینی افغانستان آرقه لی پاکستان گه آلیب بارووچی CASA-1000 پروژه سی نینگ افغانستان بولیمی باشلندی.

پایتخت کابل نینگ سروبی تومنیده پروژه نینگ بنیاد قوییش مراسمی گه افغانستان جمهور باشلیغی اشرف غنی بیلن کابینه اعضالری اورین آلدی.

بو مراسمده نطق سوزله گن جمهور باشلیغی غنی، CASA-1000 پروژه سی نینگ قیرغزستان – تاجکستان - افغانستان و پاکستان اوچون انچه مهم ایکن لیگینی ایتدی.

بو پروزه چوکاتیده قیرغزستان – تاجکستان برقی نینگ افغانستان آرقه لی پاکستان گه آلیب باریله جگینی افاده ایتگن اشرف غنی شونده ی بولیب پروزه نینگ عملی بولیب باشله شی بیلن افغانستان نینگ ایلک مرته اورته آسیادن جنوبی آسیاگه برق لینی اوتگن بیر پروزه گه میزبانلیک قیله جگینی بیان ایتدی.

قریب 1 مینگ 250 کیلومتر بولگن بو پروژه نینگ قریب 550 کیلومتری افغانستاندن اوتیب باره دی.   علاقه لی ینگی لیکلر