تورکیه گه مخصوص ثعلب ناملی ایچملیک حقیده قیسقه معلومات

تورکیه, اوشبو اوسیملیک لر جهتی دن اوروپا و اورته شرق نینگ اینگ بای اولکه لری دن بیری

تورکیه گه مخصوص ثعلب ناملی ایچملیک حقیده قیسقه معلومات

تورکیه گه مخصوص ایچیملیک بولگن ثعلب نینگ ثعلب عایله سی اوسیملیک توری دن تیارلنگن لیگی نی بیلر می ایدینگیز؟

ثعلب عایله سی اوسیملیک دیگنده عموماً آلیب قره گنده تروپیکال منطقه لرده ییتیشه دیگن گل لر عقلی میز گه کیله دی.  تورکیه, اوشبو اوسیملیک لر جهتی دن اوروپا و اورته شرق نینگ اینگ بای اولکه لری دن بیری. 

انادولو ده اوشبو اوسیملیک تور لری "ثعلب" دیب ناملنماقده.  ثعلب کلمه سی شفا بیره دیگن و یخشی لشتیره دیگن معنی سی ده استفاده ایتیلیب کیلینگن.  مینگلب ییل دن بیری انادولو ده انسان لر اوشبو اوسیملیک تور لریدن دارو تیارلش اوچون استفاده ایتیب کیلگن. 

انادولو ده اوشبو اوسیملیک نینگ تقریباً 140 توری موجود.  بیراق تقریباً 40 توری ایسه فقط گینه تورکیه گه خاص تور لر دن عبارت.  اوشبو اوسیملیک تور لری دن بیری بولگن Dactylorhiza osmanica  دن ایسه تورکیه گه مخصوص ثعلب دیگن بیر ایچیملیک تولید ایتیلماقده.  می و جون آی لریده قیزیل گل چیقاره دیگن اوشبو اوسیملیک لر نینگ غده لری دن تورکیه نینگ گوموشخانه منطقه سی یقینیده جایلشگن بیر جای ده پودر حالی گه کیتیریلیشی آرتیدن سوت بیلن پیشیریلیب غذا شکلیده استفاده ایتیلماقده.  اوشبو اوسیملیک لر بیرینچی مرته تورکیه نینگ قهرمان ماراش ولایتی نینگ ایلبیستان تومنیده کشف ایتیلگن.  خوددی شوو اوسیملیک دن تیارلنگن ثعلب نینگ قیش ده ایسسیق ایچیلگن لیگی دیک, ماراش گه مخصوص موز قیماق نینگ تیارله نیشی اوچون هم استفاده ایتیلماقده.  علاقه لی ینگی لیکلر