اروپالیک توریستلر کوز فصلی سیاحتلرینی تورکیه ده اوتکزماقده

کتته بیر کریوازیر، تورکیه نینگ موغلا ولایتی مرمریس تومنی گه لنگر تشله دی.

اروپالیک توریستلر کوز فصلی سیاحتلرینی تورکیه ده اوتکزماقده

مالته بیراقلی " Marella Dream " آتیده گی کریوازیر، تورکیه نینگ موغلا ولایتی مرمریس تومنی گه لنگر تشله دی.

مرمریس کروئیس پورت بندری گه لنگر تشله گن کتته کیمه ده کوپراغی انگلیس 1448 ته توریست 616 پرسونل بارلیگی بیلدیریلدی.

گمریک ایشلری نینگ آرتیدن مرمریس بازاری، قلعه ایچی و کیمه بندرینی کیزیب چیقدیلر.

عین دمده مذکور تومن شهری، توریستیک و تاریخی جایلرگه باریب رستورانتلردن مزه لی طعاملر صرف ایتدیلر.  

 علاقه لی ینگی لیکلر