ترامپ تورکیه گه قرشی تحریم گه طرفدار ایمس

اوشبو مطلب نی ترامپ نینگ اوزی بیلدیردی

1238461
ترامپ تورکیه گه قرشی تحریم گه طرفدار ایمس

امریکا قوشمه ایالتلری دولت رهبری دونالد ترامپ تورکیه گه قرشی تحریم گه طرفدار ایمس لیگی نی معلوم قیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر