تاجکستان اوزبیکستان دن وارد قیلیاتگن گاز مقداری نی آرتیره دی

وارد قیلینیاتگن گاز مقداری نینگ تورت قوات گه آرتیریله دیگن لیگی بیلدیریلدی

1135627
تاجکستان اوزبیکستان دن وارد قیلیاتگن گاز مقداری نی آرتیره دی

تاجکستان, جاری ییلده اوزبیکستان دن وارد قیلیاتگن گاز مقداری نی تقریباً تورت قواتگه آرتیره دی. 

تاجکستان گاز اداره سی باشلیغی نینگ اورینباسری شوکت شعیم زاده, اوتگن ییلده اولکه سی نینگ اوزبیکستان دن 54 میلیون متر مکعب گاز آلگن لیگی نی بیلدیررایکن, جاری ییلده ایسه اوشبو رقم نی تورت قواتگه آرتیره دیگن لیک لری نی معلوم قیلدی. 

شعیم زاده, تاجکستان نینگ 2019 – ییلده اوزبیکستان دن تقریباً 200 میلیون متر مکعب گاز آلیش نی ریجه لیاتگن لیگی نی بیلدیردی. 

عینی دمده شعیم زاده, یقینده اوزبیکستان بیلن تاجکستان اورته سیده اوشبو خصوصده بیر کیلیشوو گه قول قویله دیگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

تاجکستان مقام لری آلدین بیرگن بیانات لریده اوزبیکستان دن بیر مینگ متر مکعب گاز نی 120 دالر گه آلیاتگن لیک لری نی بیلدیرگن ایدی. 

معلوم بیر مدت اوزبیکستان بیلن تاجکستان اورته سیده گی مناسبت لر اونچه لیک یخشی ایمس ایدی. 

9 ییل لیک بیر مدت کیین ایسه تاجکستان اوزبیکستان گه برق صادر قیلرایکن, اوزبیکستان ایسه تاجکستان گه گاز صادر قیله باشله گن ایدی. 

اوزبیکستان ده هر ییل اورته چه 60 میلیارد متر مکعب گاز تولید قیلینماقده.  خوددی شوو گاز نینگ مهم بیر قسمی دن اوزبیکستان نینگ اوزیده فایده له نیلماقده.  قالگن 10- 12 میلیارد متر مکعب گاز ایسه چین, روسیه و باشقه اولکه لر گه صادر قیلینماقده. علاقه لی ینگی لیکلر