چین تورکیه نی قوللب – قُوَتله ماقده

چین تورکیه نینگ اوتکینچی اقتصادی معما لری نی ییچیش کوچی گه ایگه ایکن لیگی نی بیلدیردی

چین تورکیه نی قوللب – قُوَتله ماقده

چین تشقی ایش لر وزیرلیگی سوزچیسی لو کانگ سونگگی پیتلرده تورکیه  ده یوز بیرگن اقتصادی ینگی لر بیلن علاقه لی تحریری بیانات بیردی. 

سوزچی, "تورکیه نینگ اوتکینچی اقتصادی قیین چیلیک لر نی ییچیش کوچی گه ایگه ایکن لیگی گه ایشانماقده میز. تامان لرنینگ مسئله نی دیالوگ یولی بیلن حل قیلیش لری نی آرزو قیلماقده میز" دییه قید ایتدی.

سونگگی پیتلرده تورکیه اقتصادیده یوز بیرگن ینگی لیک لر نی یقیندن تعقیب ایتیاتگن لیک لری نی بیلدیرگن سوزچی, تورکیه نینگ اقتصادی کوچی آرتیب باریاتگن مهم بیر اولکه دن عبارت ایکن لیگی نی بیلدیررایکن, اوشبو اولکه نینگ رواجله نیشی نینگ منطقه ده تینچ لیک نینگ تامین ایتیلیشی گه کتته حصه قوشه دیگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

چین تامانی نینگ هردایم چین بیلن تورکیه اورته سیده گی اقتصادی همکارلیککه اهمیت بیریب کیلگن لیگی نی بیلدیرگن سوزچی, ایککی اولکه شرکت لری نینگ بازار اساس لری گه کوره امضاله گن کیلیشوو لری نی حمایت قیلیاتگن لیک لری نی ایسله تیب اوتدی. علاقه لی ینگی لیکلر