تورکیه جمهور رئیس لیک سوزچیسی ابراهیم قلین اسعار بازاری یخشی بولیب بارماقده

تورکیه جمهور رئیس لیک سوزچیسی ابراهیم قلین اسعار بازاری یخشی بولیب بارماقده

تورکیه جمهور رئیس لیک سوزچیسی ابراهیم قلین اسعار بازاری یخشی بولیب بارماقده

جمهور رئیس لیک سوزچیسی ابراهیم قلین: "(اقتصاد) بیز الگن چاره – تدبیرلر نتیجه سیده ایککی کوندن بیری یخشی بیر شکلده ایلگری کیتیب بارگن لیگینی کورماقده میز" دیدی.علاقه لی ینگی لیکلر