سیچقان لر بیر بانک نینگ تقریباً ایککی میلیون دالری نی ییدی

اوشبو حادثه هندوستانده یوز بیردی

سیچقان لر بیر بانک نینگ تقریباً ایککی میلیون دالری نی ییدی

هندوستانده بیر ای تی ام (ATM) گه کیرگن سیچقان لر خوددی منه شوو ییرنینگ اوزیده 1 میلیون 875 مینگ دالر نی ییدی. 

خوددی منه شوو ای تی ام هندوستانده دولتی بیر بانککه عاید.

انجنیر لر بیر نیچه کوندن بیری ایشلَمیاتگن اوشبو ای تی ام نی ترمیم قیلیش اوچون کیلگن. 

اوشبو انجنیر لر ای تی ام نی آچگچ ایچیده گی پول لر نینگ سیچقان لر تامانیدن ییلگن لیگی نی کورگن. 

خوددی منه شوو سیچقان لر 1 میلیون 875 مینگ دالر بیلن تینگ بولگن هندوستان پولی نی ییگن. 

حتی پرچه لنگن پول لرنینگ اوستیده سیچقان لرنینگ اولیک لری تاپیلگن. 

اوشبو حادثه بیلن علاقه لی تیرگاو باشله تیلدی.    علاقه لی ینگی لیکلر