انرژی سودا و تأمینلش جلسه سی استانبولده عملگه آشیریله‌دی

انرژی سودا و تأمینلش جلسه سی استانبولده عملگه آشیریله‌دی

946784
انرژی سودا و تأمینلش جلسه سی استانبولده عملگه آشیریله‌دی

انرژی سودا و تأمینلش جلسه سی استانبولده عملگه آشیریله‌دی

بو ییل اوچینچیسی   اویوشتیریله‌دیگن انرژی سودا و تامینلش جلسه سی ISTRADE2018، 9-10 اپریلده استانبولده اوتکزیله‌دی. جلسه نی  تشکیللشتیرگن انرژی کورگزمه‌ سی ISTRADE  تامانیدن ترقه‌تیلگن بیاناتگه کوره‌، انرژی و طبيعي  بایلیکلر وزیرلیگی و انرژی بازاری ترتیبلش تشکیلاتی نینگ حمایه‌سی بیلن  بولیب اوته‌دیگن جلسه ، انرژی سوداسیده‌گی  معمالر، کون ترتیبیده‌گی مسأله‌لر، ریجه‌لر و اویوشگن بازارلرنینگ  کیله‌جگی هم کوریب چیقیله‌دی.علاقه لی ینگی لیکلر