ایندی نباتات بیلن گپ له شیش ممکن

ایندی نباتات بیلن گپ له شیش ممکن

522668
ایندی نباتات بیلن گپ له شیش ممکن

ایندی کمپیوتردن فایده له نیب نباتات بیلن گپ له شیشینگیز ممکن.

مایکروسافت خودی منه شو خصوصده کمپیوتری بیر پروگرام اویلب چیقاردی. 

اوشبو پروگرام نینگ آتی ایسه مایکروسافت فلورینس دن عبارت. 

نباتات نینگ اوسیشی اوچون اولر بیلن یخشی رویه قیلیشی میز و گپریشی میز نینگ ضروری ایکن لیگی و حتی اولر گه موسیقی تینگلتتیریشی میز کیره ک ایکن لیگی نی ایشیتیب کیلگن میز.

مایکروسافت ده تحقیقاتچی صفتیده ایشلیتگن هلین ستاینر تامانیدن اویلب چیقاریلگن فلورینس نامیده گی اوشبو پروژه آرقه لی ایندی نباتات گه پیام یوباریب اولر دن جواب آلیشی میز ممکن.  بیر کمپیوتر پروگرامی آرقه لی ارتباط قوریله دیگن اوشبو پروژه انچه قیزیق بیر پروژه نی تشکیل ایتماقده. علاقه لی ینگی لیکلر