استانبولده بولیب اوتیاتگن اِتنوسپورت فستیوالی دن تصویر لر

استانبولده بولیب اوتیاتگن اِتنوسپورت فستیوالی دن تصویر لر

عنعنوی سپورت تور لری نینگ نمایش ایتیلیاتگن اوشبو فستیوال گه 16 اولکه دن تقریباً بیر مینگ نفر سپورتچی اشتراک ایتماقده. جاری آی نینگ اوچینچی کونیده تورکیه جمهوریتی نینگ استانبول ولایتیده باشله گن اوشبو فستیوال خوددی شوو آی نینگ آلتینچی کونی گه قدر دوام ایته دی.  


لیبل: اتنوسپورت , استانبول , تورکیه , فستیوال