خارجی مطبوعات خلاصه لری

خارجی مطبوعات خلاصه لری

خارجی مطبوعات خلاصه لری

خارجی مطبوعات خلاصه لری

آلمان دویچ ویل Deutsche Welle ترکچه میدیا ارگانی: بن علی ییلدیریم آلمانگه جونب کیته دی:

عدالت و توسعه حزبی آلمان ده رای گیرلیک کمپاینی آلیب بارماقچی. 16 نچی اپریل ده بولیب اوته دیگن اساسی قانون ریفراندوم سیلاویدن آلدین باش وزیر بن علی ییلدیریم، شنبه کون اوبرهاوزن شهریده اویوشتیریله دیگن "مملکت سودالی لری" آتیده گی احتفال گه قتنشه دی. آلمان ده گی ترکلرگه اساسی قانون اوزگریش تکلیفی گه "قبول" اوی بیریش لرینی سوره یدی. "مملکت سودالی لری قبول دیدی" آتیده گی احتفال گه 10-15 مینگ کیشی نینگ قتنشیشی کوتیلماقده.  

روسیه خلق ارا خبر آژانسی اسپوتینک: بویوک ملت مجلیسینی "سنعی عقل" محافظه قیله دی:

ترکیه بویوک ملت مجلسینی نینگ خوفسیزلیگی بوندن بویان یوز تانووچی، نمبر پلیت تثبیت ایتووچی و واسطه آستی تصویرگه آلیش سیستمی بولگن "سنعی عقل" گه تاپشیریله دی. کمره لر آرقه لی بویوک ملت مجلسی ده گی هر کیشی تعقیب آستیگه آلینه دی. وطنی بولگن بو سیستم ترکیه مقیاسیده ایلک بار بویوک ملت مجلسیده تطبیق بوله دی.

بروکسیل، خبر پورتالی اروپا بیرلیگی خبر: تشقی ایشلریدن مصطفی آقینجی گه همکارلیک:

ترک تشقی ایشلر وزیرلیگی تامانیدن نشر ایتیلگن بیاناتده، افراطی راستگرا / عرقچی ایلام (ملی خلق جبهه سی) تامانیدن تکلیف قیلینگن و جنوبی قبرس روم اداره سی مجلسی تامانیدن 10 – فبروریده تصویب ایتیب چیقریلگن قبرس نینگ یونانگه الحاق ایتیلگن لیگی بیلن تیگیشلی "1950 اینوسیس ریفراندومی نینگ روم مکتب لریده نشان لنیشی" تصمیمی گه بناً شمالی قبرس ترک جمهوریتی مجلسی تامانیدن تناون 3 فبروری کونی قبول بولیب چیققن مشترک اعلامیه نینگ، قبرس ترک تامانی نینگ حق به جانب لیگی و توقعاتینی انعکاس بیرگن لیگی قید ایتیلدی.

شمالی قبرس ترک جمهوریتی جمهور رئیسی مصطفی آقینجی تامانیدن روم رهبر انستاسیادیس گه بیریلگن بیاناتده مذکور قرارنینگ کنسل قیلینیشی سوره لگن و بو بیانات بیز تاماندن هم حمایه قیلینماقده دیر، دیب، ایتیلگن.

آذربایجان خبر آژانسی ترند: امانوس تاغلریده گی پی کاکا آدرس لریگه هوائی هجوم:

ترک قوراللی کوچلری تامانیدن امانوس تاغلریده تثبیت ایتیلگن تروریست جنگری لری هوائی حرکات آرقه لی اوریلدی. قوراللی کوچلر قومندانلیگی تامانیدن بیریلگن معلوماتگه کوره، 21:05-21:10 ده امانوس تاغلری منطقه سی اوچون آلینگن استخباراتی معلوماتگه بناً ترک قوراللی کوچلریگه باغلیغ حرب اوچاقلر تامانیدن عملیات اویوشتیریلدی. منطقه ده تثبیت ایتیلگن 4 گروپ ترور تشکیلاتی اعضالری نینگ آدرسلری اورولوب خنثی قیلیندی. ختای والیسی ایردال آته، تناون کون امانوس تاغلریده تروریست گروهی پی کاکاگه قره ته آلیب باریلگن عملیاتده بیر ضابط نینگ شهید بولگن لیگینی بیلدیردی.

 

 

 

 علاقه لی ینگی لیکلر