جهان مطبوعاتیدن خلاصه لر ۲۴.۰۹.۱۳۹۵

جهان مطبوعاتیدن خلاصه لر ۲۴.۰۹.۱۳۹۵

جهان مطبوعاتیدن خلاصه لر ۲۴.۰۹.۱۳۹۵

آلمان آژانسی دن عبارت دی پی ای بیرگن بیر خبریده, اوروپا بیرلیگی نینگ, فتح الله چی ترور تشکیلاتی موازی دولت ساختاری FETÖ/PDY نینگ جولای آیی نینگ ۱۵ نچی کونیده گی کودتا تشبثی آرتیدن ایلک مراتبه ترکیه بیلن بولگن علاقه لر بوییچه انیق بیر قدم تشله گن لیگی نی معلوم قیلماقده. 

خبرده, اوشبو بیرلیک اولکه لری نینگ, سه شنبه کونی بولیب اوتگن ییغیلیشی جریانیده, اطریش و اوروپا پارلمانی نینگ, ترکیه نینگ اعضالیگی بوییچه مذاکره لرنینگ توخته تیلیشی توغری سیده گی طلبی گه اویغون حرکت ایتمه گن لیگی قید ایتیلماقده. 

آژانس, شونده ی قیلیب اوروپا بیرلیگی نینگ بروکسل ده گی وزیر لر ییغیلیشی جریانیده اعضالیک بوییچه ترکیه بیلن بولیتگن مذاکره لرنینگ دوام ایتیشی کیره ک ایکن لیگی گه قرار بیریلگن لیگی نی معلوم قیلماقده. 

هندوستانده باسیلیب چیقه دیگن جانساتا روزنامه سی, ترور تشکیلاتی پی کا کا نینگ امریکا قوشمه ایالتلری دن آلیتگن قوراللر نی ترور تشکیلاتی داعش ایمس, بلکه ترکیه گه قرشی استفاده ایتیتگن لیگی نی بیلدیرماقده. 

خبرده, غربی اولکه لرنینگ داعش دن عبارت باشقه بیر ترور تشکیلاتی گه قرشی کوره شیش اوچون پی کا کا/پی وای دی ترور تشکیلاتی گه سلاح بیریتگن لیک لری نی بیلدیریلرایکن, خودی منه شوو سلاح لرنینگ داعش اورنیگه ترکیه گه قرشی استفاده ایتیلیتگن لیگی معلوم قیلینماقده. 

روزنامه, شونده ی قیلیب غرب نینگ ایککی یوزله مه چی بیر سیاست آلیب باریتگن لیگی گه دقت قره تماقده. 

آذربایجانده باسیلیب چیقه دیگن ینی مساوات روزنامه سی, بولووچی ترور تشکیلاتی نینگ تشقری دن حمایه کسب ایتیتگن لیگی نی بیلدیرماقده. 

خبرده, سونگگی ۳۵ ییلده ترکیه ده ۳۵ مینگ دن آرتیغراق کیشی نینگ ترور تشکیلاتی پی کا کا حمله لری نینگ قربانی بولیب کیتگن لیک لری معلوم قیلینماقده. 

خبرده, ترور تشکیلات لری نینگ لوژستیک و قورال بوییچه حمایه کسب ایتمسدن تروریستیک فعالیت لری نی عمل گه آشیریشی نینگ هیچ بیر شکلده ممکن ایمس لیگی قید ایتیلماقده. 

روزنامه, ترور تشکیلاتی پی کا کا نینگ هر ییل یاش باله لرنی تاغ گه آلیب باریب اوز سانی نی آرتیریش گه حرکت ایتیشی گه قره مسدن, سونگگی بیر ییلده اوشبو ترور تشکیلاتی نینگ آدم لری سانی نینگ توشیب کیتگن لیگی نی معلوم قیلماقده. 

خبرده, تروریست لر نی حمایه لیتگن اولکه لرنینگ اساسی مقصدی نینگ ترکیه نی ضعیف له تیش دن عبارت ایکن لیگی بیلدیریلرایکن, بیراق اوشبو وضعیت نی واضح بیر شکلده اظهار قیله آلمیدیگن لیک لری بیلدیریلماقده. 

فرانسه ده باسیلیب چیقه دیگن لیبراسیون روزنامه سی, امریکا قوشمه ایالتلری نینگ ینگی دولت رهبری اوله راق سیلنگن دونالد ترامپ نینگ مسلمان لر بیلن علاقه لی سوز لری گه قره مسدن, ترکیه نینگ, امریکا نینگ تجاری و ستراتیژیک همکاری دن عبارت بوله دیگن لیگی نی معلوم قیلماقده. 

خبرده, ترامپ نینگ, فتح الله چی ترور تشکیلاتی موازی دولت ساختاری FETÖ/PDY نینگ جولای آیی نینگ ۱۵ نچی کونیده گی کودتا تشبثی آرتیدن هم ترکیه نی حمایه له گن حالده بیانات لر بیرگن لیگی ایسله تیلماقده. 

روزنامه, ترکیه جمهوریتی جمهوررئیسی رجب طیب اردوغان نینگ دولت رهبری ایتیب سیله نیشی آرتیدن اونگه اوز تبریک لری نی بیلدیرگن لیگی نی قید ایتماقده. علاقه لی ینگی لیکلر