فرانسه ده لوور موزیمی نینگ سابق مدیری اوشلندی

اوشبو کیشی تاریخی اثر قاچاقچیلیگی بیلن عیبلنماقده

1833835
فرانسه ده لوور موزیمی نینگ سابق مدیری اوشلندی

فرانسه ده لوور موزیمی نینگ 2013- و 2021- ییل لری آره سیده گی مدیری بولگن جان لوک مارتینیز, تاریخی اثر قاچاقچیلیگی بیلن علاقه لی تیرگاو دایره سیده عیبلنماقده. 

فرانسه مطبوعاتیده باسیلیب چیققن خبر لر گه کوره اوشبو کیشی تاریخی اثر قاچاقچیلیگی گه قرشی کوره ش مرکزی دفتری تامانیدن نظارت آستی گه آلیندی. 

چهارشنبه کونی عدلی کنترول شرطی بیلن قویب یوباریلگن مارتینیز, تاریخی اثر قاچاقچیلیگی بیلن علاقه لی تیرگاو دایره سیده, "الداقچیلیککه اورتاق بولیش" و "ناقانونی پول نی قانونی لشتیریش" بیلن عیبلنماقده.علاقه لی ینگی لیکلر