تی آر تی ورلد نینگ یاش لر مجمع سی

اوشبو دایره ده یاش لر کوپلب موضوع لر بوییچه فکر المه شیش اوچون ییغیلیش اوتکزه دی

1804101
تی آر تی ورلد نینگ یاش لر مجمع سی

تی آر تی ورلد فوروم نیکست فخر بیلن تقدیم ایته دی!

تی آر تی ورلد فوروم نینگ بیرینچی مرته بو ییل ترتیب له یدیگن NEXT یاش لر مجمع سی, ساحه متخصصی یاش ژورنالیست لر, اکادمسین لر و مدنی فعال لرنینگ کیله جگی نی قیزیقیتیریاتگن اقلیم اوزگریشی, فضا توریزمی, رواجله نیاتگن تکنالوژی, جمعیت نینگ قالاقله شیشی, مصرف و دوام ایتتیریله آله دیگن ایش کبی کوپلب موضوع لر بوییچه فکر المه شیش اوچون بیر پلاتفرمده بیر آره گه کیله دیگن ینگی بیر فعالیت دن عبارت. 

استانبول

میلادی 2022- ییل 14- می

راجستر اوچون:

https://www.trtworldforum.com/next/علاقه لی ینگی لیکلر