میلادی 2021- ییلده تورکیه نینگ انتالیا شهری گه 9 میلیون دن آرتیق توریست کیلدی

انتالیا گه اینگ کوپ روس توریست کیلگن

1755529
میلادی 2021- ییلده تورکیه نینگ انتالیا شهری گه 9 میلیون دن آرتیق توریست کیلدی
antalya turist.jpg
AW506506_15.jpg
AW506506_16.jpg
AW506506_18.jpg
AW506506_17.jpg

میلادی 2020- ییل بیلن سالیشتیریلگنده 2012- ییلده دنیا نینگ اینگ مهم توریزم مرکز لری دن بیری بولگن تورکیه نینگ انتالیا شهری گه کیلگن توریست سانی 164 فایزگه آشدی. 

شونده ی قیلیب کرونا پاندمیسی گه قره مسدن, میلادی 2021- ییلده تورکیه نینگ انتالیا شهری گه کیلگن توریست سانی 9 میلیون 81 مینگ 502 کیشی گه ییتدی. 

میلادی 2021- ییل جنوری- نوامبر آیلریده اوشبو شهر گه اینگ کوپ روسیه لیک توریست (3 میلیون 453 مینگ 314 کیشی) کیلدی.

توپلم توریست سانی جهتی دن روس توریست لر 41 فایز نی تشکیل ایترایکن, روسیه آرتیدن ایسه 1 میلیون 268 مینگ 362 توریست بیلن اوکراین, 1 میلیون 223 مینگ 158 نفر بیلن آلمان و 412 مینگ 978 توریست بیلن پولند اورین ایگلله دی. علاقه لی ینگی لیکلر