غرب و اورینتالیزم

اوشبو مطلب پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازیلگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

1092096
غرب و اورینتالیزم

غربی تحقیقاتچی لرنینگ بیر تاماندن امپریالیزم و باشقه بیر تاماندن ایسه اگزوتیک اوله راق بهالنتیریلیاتگن شرق جمعیت لری نینگ سیاسی, اجتماعی, دینی و باشقه جهت لری نی مطالعه قیلیشی اورینتالیزم صفتیده قبول قیلینماقده.  اوشبو اصطلاح, شرق جمعیت لری حقیده مثبت بیر فکر گه ایگه بولمه گن تامان لر اوچون منفی بیر معنی نی هم قمره ماقده.

اورینتالیست فعالیت لر حاضرگی کونده هم اوز معنی سی نی قولدن بیریب قویگن ایمس.  بیراق بویوک مقیاسده اوز شکلی نی اوزگرتیب قویگن وضعیتده.  شرق دن بارگن کیشی لرنینگ کیره کلی معلومات لر نی بیریاتگن لیکلری سببلی ایندی غربلیک لرنینگ سابقده گی دیک تحقیقات قیلیش اوچون شرققه سفر قیلیش ضرورتی حس ایتمیاتگن لیک لری کورینماقده.   

200 ییل لیک قیغولی اوتمیشی میز

غرب مدنیتی گه قرشی چیدیه آلمه گن تورکیه و جاپان کبی اولکه لر قریب 200 ییلدن بیری غرب گه تحقیقاتچی, متخصص, اوقووچی, اکادمسین و مامور یوبارماقده.  حاضرگی کونده هم افریقا, بالکان, اورته شرق, اوزاق شرق و لاتین امریکا نینگ کوپلب اولکه لری, چین و هندوستان کبی اولکه لر خوددی شوو میتوددن فایده له نیب کیلماقده.  اوشبو اولکه لرده فقط گینه عالی بیلیم یورت لریدن ایمس, بلکه برچه دولت اداره لریدن هم کوپلب کیشی ملکه آشیریش اوچون غرب گه یوباریلماقده.  شونده ی قیلیب اوشبو اولکه لر امکانیتسیزلیک لر گه قره مسدن غربده گی بیلیم و تکنالوژی نی اوز اولکه لری گه آلیب کیلیشلری اوچون یاشلری نی غرب گه جونتماقده.  خوب خوددی شوو اولکه لر هدف لری گه نایل بولماقده می؟ 200 ییلدن بیری یاش لرنینگ اوقیش اوچون غرب گه یوباریلیاتگن لیگی گه قره گنده اوشبو هدف گه نایل بولینمه گن لیگی کورینماقده.  عالی بیلیم یورتیده اوقیب یورگن پیتیمده استادی میز "جاپانلیک لر غرب گه باریب بیلیم و تکنالوژی آلیب کیلدی. لیکن بیز نینگ یاش لری میز او ییردن شاعر بولیب کیلدی لر" دیگن ایدی. 

غرب گه باریب اوز اولکه سی حقیده تحقیقات قیلیش

یوباریلگن اولکه لرده گی بیلیم و تکنالوژی نی اوز اولکه لری گه آلیب کیلیش لری امیدی بیلن غرب گه جونه تیلگن تحقیقاتچیلر, اکادمسین لر و اوقووچی لرنینگ کوپچیلیگی نینگ افسوس که بونده ی قیلمه گن لیک لری انیق. 

غرب گه جونه تیلگن و اینیقسه اجتماعی بیلیم لر ساحه سیده تحصیل قیلگن یاش لرنینگ کوپچیلگی نینگ بارگن اولکه لر اورنیگه اوز اولکه لری حقیده تحقیق قیلیب کیلگن لیگی کورینماقده.  غرب گه باریب اوقیب کیلگن کیشی لر بیلن صحبت قیلگنیمده اوشبو حقیقت نی کوریب قاله من. 

اولکه سی اوچون غرب ایمس, غرب اوچون تورکیه متخصصی بولیش

غرب گه باریب تحصیل قیلگن کیشی لرنینگ, فرقلی سبب لر بیلن, اکثراً اوز اولکه لری بیلن علاقه لی تحقیقات آلیب باریاتگن لیگی, ایریم پیت لرده مقصدگه تیسکری نتیجه لر گه سبب بولماقده.  شوباعث اوشبو اولکه لر اوز امکانیت لری بیلن غربی اولکه لر گه خدمت قیلگن بوله دی.  غرب گه بارگن کیشی لرنینگ غرب ایمس بلکه اوز اولکه لری بیلن علاقه لی تحقیقات قیلیب کیلیشی تقدیرده, خوددی کیشی لرنینگ وطن لری گه هیچ قنده ی بیر فایده سی بولمیدی.  اوز اولکه لری حقیده تحقیقات قیلگن لیک لری اوچون غرب نینگ ضرورتی بولگن متخصص لر گه ایله نیب قالماقده.  کیلینگ اوشبو خصوصده تورکیه دن بیر مثال بیریلیک.  200 ییلدن بیری یاش لر نی یوباریاتگن لیگی میز گه قره مسدن, حاضرگی کونده هم خوددی شوو کیشی لر آره سیده امریکا قوشمه ایالت لری, آلمان و فرانسه کبی ساحه لر بوییچه متخصص بولگن لر سانی جوده آز.  عکسینچه تورکیه نینگ امکانیت لری بیلن غرب گه باریب تحصیل قیلیب کیلگن کیشی لر آره سیده تورکیه متخصصی بولگن کوپلب کیشی موجود.  غربی اولکه لر بیلن علاقه لی متخصص لر سانی انچه آز ایکن, تورکیه موضوعی بوییچه دنیا بویلب رادیو لر, تلویزیون لر و روزنامه لرده کوپلب متخصص لرنینگ موجود ایکن لیگی کورینماقده. 

غربی اولکه لر گه باریب تحصیل قیلیاتگن یاش لرنینگ اوز اولکه لریده گی انسان حق لری اخلال لری, اتنیک معما لر, اقلیت مسئله لری, ستراتیژیک موضوع لر و دینی حرکت لر کبی ساحه لر بوییچه تحقیقات لر آلیب باریاتگن لیک لری سببلی غربلیک لرنینگ شرققه گه کیلیب اوشبو خصوصده تحقیقات آلیب باریش گه ضرورت حس ایتمیاتگن لیگی کوزگه تشلنماقده.  غربلیک بیر محقق نینگ شرققه کیلیب تیل اورگه نیشی و اوز جغرافیه سی بیلن بو ییرده گی فرهنگ لر آره سیده گی فرق لر نی درک ایتیشی اوچون انچه بودیجه اجره تیشی کیره ک.  بیراق, یاش لرنینگ شرقی اولکه لردن اوز اولکه سی نینگ امکانیت لری بیلن غرب گه باریب اولکه سی حقیده تحقیقات آلیب باریاتگن لیکلری غرب نینگ شرق شناسلیک اوچون بودیجه اجره تیش ضرورتی نی یوق قیلیب قویماقده.  خوب خوددی شوو خصوصده غرب می یاکه شرق می مقصر؟  اوشبو خصوصده کیله جک هفته ده بحث قیله میز.      علاقه لی ینگی لیکلر