تورکیه ده افغانستانلیک صنعتچی لرنینگ کورگزمه سی آچیلدی

اوشبو کورگزمه تورکیه نینگ وان ولایتیده آچیلگن

تورکیه ده افغانستانلیک صنعتچی لرنینگ کورگزمه سی آچیلدی

تورکیه نینگ وان ولایتیده افغانستانلیک و ایرانلیک 15 صنعتچی نینگ مشترک عکس و رسم کورگزمه سی آچیلدی. 

اوشبو کورگزمه وان ولایتی شهردارلیگی و شرقی انادولو رواجله نیش آژانسی نینگ همکارلیگی بیلن جمهوریت جاده سیده گی شهر میدانیده آچیلگن. 

شهردارلیک عمومی سکرتری اورینباسری صالح الله بیردی, بونده ی کورگزمه لر نینگ وان ولایتی اوچون جوده فایده لی ایکن لیگی نی بیلدیردی. 

اوشبو کورگزمه نینگ بیر هفته دوام ایته دیگن لیگی معلوم قیلیندی. علاقه لی ینگی لیکلر