تاج محل ده جمعه نمازی اوقیلیشی ممنوع قیلیندی

تاج محل هندوستان نینگ آگره شهریده اورین آلماقده

تاج محل ده جمعه نمازی اوقیلیشی ممنوع قیلیندی

بابری تورک امپراتورلیگی اثر لریدن بیری بولگن جهان نینگ اینگ مهم معماری اثری سنلگن هندوستان نینگ آگره شهریده اورین آلگن تاج محل نینگ مسجدیده, شهر نینگ تشقریسیدن کیلگن کیشی لرنینگ جمعه نمازی اوقیش لری ممنوع قیلیندی. 

هندوستان تایمزده بیریلگن خبرگه کوره, هندوستان عالی محکمه سی اوشبو خصوصده, "اینگ مهم تاریخی اثر دن عبارت ایکن لیگی سببلی اوشبو اثر نینگ قورینیشی کیره ک.  آگره ده کوپلب مسجد موجود.  مسلمان لرنینگ اوشبو مسجد لرده نماز اوقیش لری ممکن" دییه قید ایتگن. 

شونده ی قیلیب ایندی تاج محل نینگ مسجدی ده نماز اوقیش نی آرزو ایتیاتگن مسلمان لرنینگ آگره شهری یشاوچیسی ایکن لیگی نی اسناد بیلن کورسه تیب بیریشی کیره ک.

تاج محل, بابرشاه تامانیدن قوریلگن هند-تورک امپراتورلیگی نینگ 6 نچی حکمداری شاه جهان طرفیدن میلادی 1631 نچی ییلیده 14 نچی فرزندی نی دنیا گه کیلیتیریاتگن پیتده اولگن عیالی ارجمند بانو بیگم اوچون قوردیریلگن. 

قوریلیش ایش لری میلادی 1632 نچی ییلیده باشله گن اوشبو تاریخی اثر 20 ییلده تکمیل بولگن. علاقه لی ینگی لیکلر