کابل ده پارتلش یوز بیردی

اوشبو حادثه بیر مسجدده یوز بیرگن

1820701
کابل ده پارتلش یوز بیردی

کابل ده بیر مسجد ده جمعه نمازی اوقیلیاتگن پیتده پارتلش بیردی. اوشبو حادثه عاقبتیده 5 نفر عادی اهالی حیاتی نی یوقاتدی. 

طالبان اوتکینچی حکومتی کابل امنیه قوماندان لیگی سوزچیسی خالد زدران, سه راهی علاوالدین منطقه سیده بیر مسجدده جمعه نمازی اوقیلیاتگن پیتده پارتلش یوز بیرگن لیگی نی بیلدیردی.

حادثه عاقبتیده 5 نفر عادی اهالی نینگ حیاتی نی یوقاتگن لیگی نی بیلدیرگن زدران, 20 کیشی نینگ یره لنگن لیگی نی معلوم قیلدی.

شاهد لر ایسه اوشبو حادثه عاقبتیده 10 دن آرتیق کیشی نینگ حیاتی نی یوقاتگن لیگی نی بیلدیردی.

اوشبو حادثه نینگ مسئولیتی نی حاضرچه هیچ بیر تامان اوز ذمه سیگه آلمه گن. علاقه لی ینگی لیکلر