کابل نینگ غربیده پارتلش یوز بیردی

طالبان منبع لری اوشبو توغریده بیانات بیرمه گن

1736118
کابل نینگ غربیده پارتلش یوز بیردی

محلی منبع لر نینگ بیرگن خبری گه کوره افغانستان پایتختی کابل نینگ غربی ده بیر نیچه دقیقه آلدین پارتلش یوز بیردی. 

حاضرچه اوشبو حادثه نینگ جزئیاتی حقیده انیق بیر معلومات موجو ایمس. 

طالبان منبع لری هم اوشبو توغریده بیانات بیرمه گن. علاقه لی ینگی لیکلر