افغانستانده سیل عاقبتیده اونلب کیشی حیاتی نی یوقاتدی

اوشبو حادثه افغانستان نینگ نورستان ولایتیده یوز بیردی

1682401
افغانستانده سیل عاقبتیده اونلب کیشی حیاتی نی یوقاتدی

افغانستان نینگ شرقیده گی پاکستان چیگره سیده اورین آلگن نورستان ولایتیده سیل عاقبتیده 40 کیشی حیاتینی یوقاتدی. 

نورستان ولایت کینگشی باشلیغی سعدالله پاینده زوی, کامدیش تومنیده سیل کیلگن لیگی نی بیلدیردی. 

حادثه عاقبتیده 40 کیشی نینگ اولگن لیگی نی بیلدیرگن پاینده زوی, تقریباً 80 کیشی نینگ ایسه یره لنگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

عینی دمده پاینده زوی, کوپلب کیشی نینگ یوقالگن لیگی نی بیلدیردی. 

پاینده زوی قیدیرو- قوتقرو فعالیت لری نینگ دوام ایتیاتگن لیگی نی معلوم قیلدی.علاقه لی ینگی لیکلر