پروان ولایتی بگرام تومنیده پارتلش یوز بیردی

اوشبو مطلب نی پروان ولایتی امنیه قوماندانلیگی امنیت آمری بیلدیردی

1631963
پروان ولایتی بگرام تومنیده پارتلش یوز بیردی

پروان ولایتی بگرام تومنیده جایلشگن بیر حربی مرکز نینگ مسجدیده یوز بیرگن پارتلش عاقبتیده بیر نفر خوفسیزلیک پرسونلی حیاتینی یوقاتدی.

پروان ولایتی امنیه قوماندانلیگی امنیت آمری عبدالواسع رحیمی, بگرام ده گی افغانستان خوفسیزلیک کوچلری گه عاید حربی مرکز نینگ مسجدیده پارتلش یوز بیرگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

رحیمی, اوشبو حادثه عاقبتیده 1 نفر امنیتی پرسونل نینگ حیاتینی یوقاتگن لیگی و 24 کیشی نینگ ایسه یره لنگن لیگی نی بیلدیردی. 

حاضرگه چه اوشبو هجوم نینگ مسئولیتی نی ایسه هیچ بیر تامان اوز بوینی گه آلمه گن. علاقه لی ینگی لیکلر