هلمند ولایتیده پارتلش یوز بیردی

اوشبو مطلب نی هلمند والیسی نینگ سوزچیسی عمر زواک بیلدیردی

1613671
هلمند ولایتیده پارتلش یوز بیردی

هلمند والی سی نینگ سوزچیسی عمر زواک, ولایت نینگ مرکزی بولگن لشکرگاه شهریده یوز بیرگن پارتلش عاقبتیده 5 نفر عادی اهالی نینگ جان بیرگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

زواک, اوشبو پارتلش حادثه سی نینگ عادی اهالی نی تاشووچی بیر موتر نینگ لشکرگاه نینگ چهارگل منطقه سیدن اوتیاتگن پیتده یوز بیرگن لیگی نی بیلدیردی. 

عینی دمده افغانستان نشراتی اورگان لری هرات ولایتیده هم یول چیککه سی گه اورنه تیلگن ماین نینگ پارتلب کیتیشی عاقبتیده 7 عیال کیشی نینگ یره لنگن لیگی نی معلوم قیلدی. علاقه لی ینگی لیکلر