پایتخت کابل نینگ ایریم ایککی منطقه سیده پارتلش یوز بیردی

کوته سنگی و پغمانده یوز بیرگن لیگی بیلدیریلدی

1489686
پایتخت کابل نینگ ایریم ایککی منطقه سیده پارتلش یوز بیردی

افغانستان نینگ پایتختی کابل نینگ کوته سنگی منطقه سیده یول کناریده جایلشتیریلگن منفجره موادنینگ پارتلب کیتیشی عاقبتیده 2 کیشی یره لندی.

کابل امنیه قومندانلیگی سوزچیسی فردوس فرامرز، بوگون ایته لب کابل نینگ پغمان تومنیده هم پارتلش یوز بیرگن لیگینی بو انفجارده تلفات یوز بیرمه گن لیگینی بیلدیردی.

هجوملرنینگ مسؤلیتینی حلی گچه هیچ کیم بوینی گه آلگن یوق.علاقه لی ینگی لیکلر